Muzea w Krakowie

Rezerwacja licencjonowanego przewodnika po Krakowie i okolicach.
(po polsku, angielsku, hiszpańsku, włosku,  portugalsku, francusku, rosyjsku, białorusku, niemiecku, szwedzku, fińsku, holendersku, norwesku, węgiersku, czesku, słowacku, rumuńsku, chińsku, japońsku, arabsku, hebrajsku, grecku, koreańsku...)
Zapraszamy e-mai: info@przewodnik-krakow.net 

Gosia: + 48 693 602 782

Anita : + 48 602 388 200

Uwaga ! Uwaga ! Muzeum Czartoryskich - OTWARTE !!!. ul. św. Jana 19
Pierwsze muzeum na ziemiach polskich. Malarstwo, rzeźba, bardzo ciekawa kolekcja pamiątek. Słynny obraz Leonardo da Vinci: Dama z łasiczką oraz Rembrandt: Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem. Dama z gronostajem (zwana także Damą z łasiczką) - jeden z 13 potwierdzonych malarskich dzieł Leonardo da Vinci. Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem znany również jako Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem to obraz autorstwa Rembrandta z 1638 roku. Jest jednym z sześciu pejzaży olejnych namalowanych przez Rembrandta. 

Godziny otwarcia:  Poniedziałek Nieczynne. Wtorek - piątek 09:00 – 19:00. Sobota 10:00 – 20:00. Niedziela 10:00 – 18:00

Ostatni zwiedzający wpuszczani są na galerię 45 minut przed zamknięciem Muzeum.

Ceny biletów. Od Stycznia 2020

1.       Bilet normalny – 35 zł

2.       Bilet ulgowy – 20 zł

3.       Bilet rodzinny (maksymalnie 5 osób, w tym minimum 1 dziecko do 18 roku życia) – 45 zł

4.       Bilet grupowy ulgowy (grupy minimalnie 10) – 15 zł od osoby

5.       Bilet dla młodzieży od ukończenia 7 do 26 roku życia – 1 zł

6.       W niedzielę wstęp bezpłatny.

Bilety wstępu do Muzeum Książąt Czartoryskich sprzedawane są na określony termin i upoważniają do wejścia na wystawę stałą w oddziale tylko w terminie określonym na bilecie.

Płatne bilety wstępu do Muzeum Książąt Czartoryskich od 1.01. 2020 r. upoważniają do wejścia na ekspozycje stałe w innych oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie (z wyjątkiem Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach) w okresie 3 miesięcy od daty wydrukowanej na bilecie.

Bilety z rezerwacji, które nie zostały opłacone przelewem, należy wykupić w kasie Muzeum najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem terminu wejścia. Rezerwacje niewykupione do 15 minut przed będą anulowane.

W przypadku braku zawiadomienia o rezygnacji z rezerwacji na usługi wymagające przewodnika / edukatora muzealnego lub rezygnacji później niż jeden dzień przed ustalonym terminem wizyty, Muzeum wystawia Zamawiającemu notę karną w wysokości 120 zł.

Spóźnienia grup: Prosimy o wcześniejsze przybycie do Muzeum, uwzględniając czas jaki będzie Państwu potrzebny na wykupienie biletów w kasie, skorzystanie z szatni lub toalety. Za czas rozpoczęcia realizacji usługi uznaje się godzinę ustaloną w trakcie procesu rezerwacji.

W przypadku wcześniejszego opłacenia rezerwacji i spóźnienia grupy ponad 5 minut rezerwacja przepada, a koszty poniesione wcześniej nie podlegają zwrotowi

Godziny otwarcia Muzeum Książąt Czartoryskich w święta.

24 grudnia 2019 (Wigilia) – Muzeum będzie czynne od 09:00 do 14:00

25 grudnia 2019 (Boże Narodzenie) – Muzeum będzie nieczynne

26 grudnia 2019 (Święto św. Szczepana) –  Muzeum będzie czynne od 10:00 do 16:00

30 grudnia 2019 – Muzeum będzie zamknięte.  

31 grudnia 2019 – Muzeum będzie czynne od 09:00 do 14:00

01 stycznia 2020 – Muzeum będzie zamknięte.

Sukiennice w Krakowie
'Gmach Sukiennic wzniesiony został w XIV stuleciu pośrodku krakowskiego Rynku, jako miejska hala handlowa. W 1879 roku w odrestaurowanym budynku powstało pierwsze Muzeum Narodowe, którego istnienie zapoczątkował wspaniały dar Henryka Siemiradzkiego: wielkoformatowy obraz "Pochodnie Nerona".
Po zakończeniu obecnej modernizacji budynek mieści Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku, w której obejrzeć można dzieła wybitnych polskich artystów, m.in. Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Piotra Michałowskiego, Henryka Siemiradzkiego, Józefa Chełmońskiego, Maksymiliana i Aleksandra Gierymskich, Józefa Brandta, Piusa Welońskiego oraz Włocha Marcella Bacciarellego i Francuza Jana Piotra Norblina, których zatrudniał polski król i mecenas sztuki Stanisław August Poniatowski.  
W czterech salach umieszczono ponad dwieście dzieł malarstwa i rzeźby, reprezentujących najważniejsze nurty w sztuce polskiej końca XVIII stulecia oraz wieku XIX: oświecenie, romantyzm, twórczość akademików, realizm, polski impresjonizm oraz początki symbolizmu.'

Krakow - Czas Okupacji 1939 - 1945
FABRYKA EMALIA OSCARA SCHINDLERA
'Wystawa jest przede wszystkim opowieścią o mieście, o jego polskich i żydowskich mieszkańcach. Mówi także o Niemcach - okupantach, którzy pojawili się w Krakowie 6 września 1939 roku i brutalnie przerwali wielowiekową historię polsko-żydowskiego Krakowa.
Wystawa została zrealizowana przy użyciu środków wykraczajacych poza ramy tradycyjnej ekspozycji muzealnej, jak teatralizacja przestrzeni, różnorakie środki scenograficzne, multimedia.
Przeszłość Krakowa została wykreowana w taki sposób, by każdy ze zwiedzających miał wrażenie, że bezpośrednio dotyka historii. Ekspozycja pokazuje tragedię wojny w wymiarze osobistym i zbiorowym, ale też codzienność okupowanego Krakowa...'

Stara Synagoga; ul. Szeroka 24
Najcenniejsze zabytki 
żydowskiej kultury i sztuki obrzędowej prezentowane są w dawnych modlitewniach męskiej i kobiecej na parterze budynku. Zbiory podzielono na trzy działy tematyczne: synagoga, święta i obrzędy doroczne, życie prywatne i rodzinne. Oprócz wystawy stałej, w Synagodze odbywa się także prezentacja wystaw czasowych związanych z dawnym życiem Żydów na krakowskim Kazimierzu.

Apteka "Pod Orłem"; Plac Bohaterów Getta 18
(Patrz: Dzielnica Kazimierz i Podgórze) Niegdyś - apteka prowadzona przez Tadeusza Pankiewicza w czasach, gdy istniało getto żydowskie na krakowskim Kazimierzu, dziś - niezwykłe muzeum, opisujące losy polskich żydów i przechowujące pamięć o pomocy, jakiej udzielał im ów aptekarz i jego współpracownice. Ekspozycja dzieli się na sześć części: sala ekspedycyjna prezentuje historię miejsca i ludzi, sala recepturowa opowiada o sposobach przeżycia w żydowskim getcie, pokój dyżurny to swoiste miejsce spotaknia z Tadeuszem Pankiewiczem, materialnia ukazuje atmosferę apteki jako miejsca spotkań i wytchnienia, i zaś laboratorium przedstawia powojenną historię pamięci o krakowskich Żydach. Filmy i prezentacje multimedialne dopełniają dzieła. Muzeum niezwykłe, ciekawe i warte odwiedzenia.

KRAKÓW W LATACH 1939 - 1956
Dom Śląski, ul. Pomorska 2

'Wystawa opisuje ludobójczą działalność nazistów oraz - w mniejszym zakresie - zbrodnie popełnione przez komunistów w latach 1945-1956. Na ekspozycję składają się zdjęcia, dokumenty, afisze i plakaty propagandowe, pamiątki osobiste, przedmioty wykonane przez więźniów, unikatowe fragmenty zniszczonego przez Niemców pomnika Grunwaldzkiego, broń: pistolety maszynowe: fiński Suomi, Sten MK II; mundury. Można zapoznać się z obiektami związanymi z funkcjonowaniem getta żydowskiego z Krakowie, utworzonego przez nazistów (np. przepustki z getta) i holocaustem.
Akty oporu społeczeństwa krakowskiego wobec okupanta oraz udział w budowie Polskiego Państwa Podziemnego (struktura AK)
Niewiele zachowało się eksponatów z okresu 1945-1956, ale warto zobaczyć te unikatowe zbiory (np. orginalne cele gestapo i NKWD).' 
www.mhk.pl

DOM JANA MATEJKI - reaktywacja !!!
ul. Floriańska 41 
'w rodzinnym domu artysty wiele sie zmieniło - przede wszytkim nowa jest aranżacja ekspozycji, dzięki której poznajemy artystę od strony prywatnej oraz zawodowej: jako męża i ojca, studenta, malarza i pedagoga, podróżnika, kolekcjonera, prekursora konserwacji zabytków.
Nowa aranżacja Pracowni Jana Matejki ma podkreślić wielkość Matejkowskiej wizji polskich dziejów. Na ścianie można zobaczyć multimedialną projekcję, stworzoną w nawiązaniu do wielkoformatowych obrazów, rysunków i szkiców Matejki...'

Dworek Jana Matejki w Krzesławicach

ul. Wańkowicza 25
Parterowy dworek otoczony ogrodem i rozległym parkiem, aranżacją i wyposażeniem oddający wystrój i atmosferę podmiejskiego domu z 2 poł. XIXw. Tu w kilku pokojach znajdują się przedmioty bezpośrednio związane z Janem Matejko: sztalugi, meble, szkice, projekty... Fascynująca podróż w czasie, nie tylko dla znawców malarstwa.

Muzeum Młodej Polski;

“Rydlówka”, ul.Tetmajera 28
Zbudowany w 1894 roku przez artystę malarza i pisarza zarazem, Włodzimierza Tetmajera dworek był miejscem spotkań wybitnych postaci Młodej Polski. Tu przybywał często znany wówczas pisarz i poeta Lucjan Rydel; tu napisał "Wesele" Stanisław Wyspiański na kanwie wesela Lucjana Rydla, które odbyło się w tym właśnie domu. Dziś tętniący niegdyś życiem dworek jest Muzeum Młodej Polski. Pięć izb na parterze dworku przez swój bogaty wystrój opowiada historię tamtych czasów, oddając atmosferę kultury i sztuki okresu Młodej Polski, a nade wszystko - genezę i głębię "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.


Muzeum Stanislawa Wyspiańskiego
ul. Szczepańska 11
W całości poświęcone temu wielkiemu, wszechstronnemu polskiemu artyście. Na parterze ciekawe wystawy czasowe. 1 piętro ukazuje postać Stanisława Wyspiańskiego, jego malarstwo, szkice, grafiki, witraże.

Muzeum Historyczne miasta Krakowa
Rynek Główny 35
Wystawy związane głównie z Krakowem. Kraków przed aktem lokacyjnym z 1257 roku, Kraków do 1791- Konstytucji 3 Maja, Kraków po 1791… Warto zaglądnąć.

Muzeum Narodowe
ul. 3 Maja 1
Nowoczesne malarstwo i rzeźba polska. Inne ekspozycje tematyczne, stałe i czasowe. Bogate zbiory sztuki współczesnej.

Muzeum Czartoryskich (niestety obecnie ZAMKNIĘTE z powodu remontu, "Damę z Łasiczką" możecie zobaczyć na Zamku Królewskim na Wawelu)
ul. św. Jana 19
Pierwsze muzeum na ziemiach polskich. Malarstwo, rzeźba, bardzo ciekawa kolekcja pamiątek. Słynny obraz Leonardo da Vinci: Dama z łasiczką oraz Rembrandt: Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem. Dama z gronostajem (zwana także Damą z łasiczką) - jeden z 13 potwierdzonych malarskich dzieł Leonardo da Vinci. Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem znany również jako Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem to obraz autorstwa Rembrandta z 1638 roku. Jest jednym z sześciu pejzaży olejnych namalowanych przez Rembrandta.

Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha"

ul. Konopnickiej 26 
Założone przez znanego reżysera Andrzeja Wajdę. Kraj Kwitnącej Wiśni w Krakowie. To ten budynek z falistym dachem na prawym brzegu Wisły.

Dom Józefa Mehoffera
ul. Krupnicza 26 
Artysta Młodej Polski, uczeń Jana Matejki i przyjaciel Stanisława Wyspiańskiego. Jego dzieła znalazły uznanie w Krakowie i za granicą. Warto odwiedzić, a w lecie pospacerować w ogrodzie Mehoffera.

Muzeum Archidiecezjalne
ul. Kanonicza 19
Muzeum związane z postacią Papieża Jana Pawła II - w jego wnętrzach został odtworzony pokój sypialny i apartament, w którym mieszkał. Oprócz tego ekspozycja obejmuje zbiory darów, które otrzymywał i przekazał na wystawę. Malarstwo, rzeźba, galeria fotografii.

Pałac biskupa Erazma Ciołka
ul. Kanonicza 17 
Przepiękne muzeum. Na paterze można obejrzeć bogate zbiory polskiej sztuki cerkiewnej, zaś na pierwszym piętrze znajduje się wystawa "Sztuka Dawnej Polski, XII-XVIIIw.", prezentująca kolekcję dzieł polskiego Średniowiecza, Renesansu i Baroku.

Muzeum Archeologii
ul. Poselska 3 
Jeden z najcenniejszych zabytków to rzeźba z czasów pogańskich przedstawiająca boga Światowida znaleziona w rzece Zbrucz (dzisiejsza Ukraina). Wystawa przedstawia pradzieje Małopolski od najdawniejszych epok po średniowiecze. W muzeum znajduje się 
także kolekcja egiptologiczna. Bogaty zbiór mumii: ludzkich i zwierząt. Mroczny etap w historii miejsca, kiedy zespół budynków funkcjonował jako więzienie, przedstawia wystawa zlokalizowana w podziemiach, w dawnych pomieszczeniach więzienia św. Michała. Bardzo ciekawe muzeum zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.


Dom pod Krzyżem
ul. Szpitalna 21
Nazwa budynku pochodzi od krzyża zawieszonego nad wejściem na jego zewnętrznej ścianie. Niegdyś był to szpital, dziś - muzeum krakowskiego teatru. Tu można zapoznać się z historią oraz rozwojem tej dziedziny krakowskiej kultury. Sylwetki znanych aktorów, reżyserów, przedmioty z nimi związane. Bogate zbiory po Ludwiku Solskim, znanym i cenionym polskim akrorze, rezyszerze i dyrektorze Teatru Miejskiego w Krakowie, a zarazem wielkim miłośniku i propagatorze polskiej literatury dramatycznej. Postać słynnej aktorki Heleny Modrzejewskiej znanej również za oceanem.

Muzeum Farmacji

ul. Floriańska 25
Historia aptekarstwa od wieków średnich po czasy współczesne. Ekspozycja zajmuje wszystkie piętra budynku oraz jego piwnice i strych. Na pierwszym piętrze między innymi sala poświęcona Ignacemu Łukasiewiczowi, wynalazcy lampy naftowej. Na piętrze drugim - ekspozycja związana z Tadeuszem Pankiewiczem, aptekarzem Apteki "Pod Orłem". Ponadto w samym muzeum odtworzono wnętrze XVIII-wiecznej apteki.

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius

ul. Jagiellońska 15
Muzeum Collegium Maius kryje w swych wnętrzach bogactwo piękna sztuki i ludzkiego geniuszu. Zabytkowa biblioteka, sala jadalna, pokój Mikołaja Kopernika, Zielona Sala z fortepianem Fryderyka Chopina i licznymi pamiątkami po nim, interaktywne wystawy historyczno-edukacyjne... Warto zwiedzić, polecamy:)

Krakowski Zakład Witraży 
Al. Krasińskiego 23
Powstał w 1902 roku. Witraże tam powstałe zdobią wiele obiektów w Krakowie. Dzisiaj możemy je podziwiać w Centrum Wystawienniczym i Informacyjnym na Pl. Wszystkich Świętych. Tu znajdują się trzy piękne witraże projektu Stanisława Wyspiańskiego, które wstępnie miały zdobić Katedrę Wawelską: Henryk Pobożny, św. Stanisław i Kazimierz Wielki. Zgadnijcie który jest który…

Muzeum Etnograficzne
;
Plac Wolnica 1
Jak powiedział o tym muzeum jego dyrektor, Antoni Bartosz: "Muzeum Etnograficzne w Krakowie powstało z pasji i szacunku dla kultur. Dla kultury chłopskiej. Dla kultur europejskich. Dla kultur egzotycznych." (etnomuzeum.eu/) Wystawa stała p.t. "Polska kultura ludowa" prezentuje zabytki folkloru, rzemiosła i sztuki ludowej, ukazujące życie codzienne, uroczystości rodzinne, święta, obrzędy, wierzenia. Tradycyjne stroje ludowe, wystrój izb regionalnych, urządzenia warsztatów rzemieślniczych. Interesujące nie tylko dla dzieci.

Muzeum Lotnictwa;
Al. Jana Pawła II 39  
Miejsce dla każdego interesującego się lotnictwem. Nowy, odrestaurowany budynek widziany z lotu ptaka swoją konstrukcją przypomina wirujące śmigło. Jeden z najnowocześniejszych obiektów muzealnych w Polsce. Zwiedzający mogą zobaczyć i dotknąć historii lotnictwa polskiego począwszy od I Wojny Światowej, obejrzeć wnętrza statków powietrznych, usiąść za sterami, zobaczyć, jak wyglądał silnik danej maszyny... Wszystko to, w połączeniu z projekcjami multimedialnymi, pozwala cofnąć się w czasie i poczuć lepiej historię oraz wcielić się w rolę pilota. Muzeum dysponuje także salą edukacyjną wraz z kinem oraz posiada stanowiska internetowe. Ponadto, co roku organizuje cieszący się ogromną popularnością Piknik Lotniczy. Miejsce pasjonujace dzieci i dorosłych.

Muzeum Inżynierii Miejskiej;
ul. św. Wawrzyńca 15
Tu można poznać i zobaczyć nie tylko stare samochody i tramwaje, ale także zapoznać się - i to w sposób interaktywny - z historią i sposobem działania różnych sprzętów użytku domowego i biurowego oraz zgłębić prawa fizyki. Zasadą zwiedzania jest tu bowiem poznanie przez działanie. Dodatkowo, kąciki i warsztaty edukacyjne dla różnych grup wiekowych sprawiają, że nawet przedszkolak nie będzie się nudził:)